KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Zadania

Do podstawowych zadań Działu Gospodarki Nieruchomościami należy:

1. prowadzenie ewidencji majątku nieruchomego;

2. obsługa postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości lub oddawania w najem i dzierżawę;

3. przedstawianie wniosków odnośnie zagospodarowania rezerw majątku nieruchomego Uczelni;

4. przygotowywanie materiałów dotyczących nieruchomości dla potrzeb władz Uczelni, komisji senackich i rektorskich;

5. przygotowywanie wniosków dotyczących płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na podstawie danych jednostek organizacyjnych Uczelni;

6. prowadzenie sprawozdawczości GUS.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies